Rubin, E. (1915).
Synsoplevede figurer: studier i psykologisk analyse.
Første Del. Copenhagen and Christiania: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Shadow
Slider